Riječ našeg predsednika

“UPCG je krovna poslodavačka organizacija, snažno posvećena stvaranju ambijenta za razvoj održivih preduzeća. UPCG aktivno doprinosi unapređenju uslova poslovanja, eliminisanju biznis barijera i jačanju konkurentnosti privrede. Biznis zajednica je glavni pokretač kreiranja radnih mjesta, ekonomsko-socijalnog i društvenog napretka. Zato svo naše djelovanje i uticaj stavljamo u službu privrede – one koja stvara, zapošljava i gradi budućnost naše Crne Gore. ”

 

Predrag Mitrović, predsjednik UPCG

Riječ našeg predsednika

“UPCG je krovna poslodavačka organizacija, snažno posvećena stvaranju ambijenta za razvoj održivih preduzeća. UPCG aktivno doprinosi unapređenju uslova poslovanja, eliminisanju biznis barijera i jačanju konkurentnosti privrede. Biznis zajednica je glavni pokretač kreiranja radnih mjesta, ekonomsko-socijalnog i društvenog napretka. Zato svo naše djelovanje i uticaj stavljamo u službu privrede – one koja stvara, zapošljava i gradi budućnost naše Crne Gore. ”

 

Predrag Mitrović, predsjednik UPCG

Uticaj prvog talasa Covid 19

42%%

Preduzeća je u potpunosti prekinulo s radom

35%%

Preduzeća je poslovalo djelimično

23%%

Preduzeća je bilo potpuno operativno

10%%

Preduzeća je smanjilo broj zaposlenih

90%

Preduzeća je u III i IV kvartalu 2020. godine zabilježilo pad prihoda u odnosu na isti period 2019. Prosječni pad prihoda za sva anketirana preduzeća (430) iznosio je 47%.

0%

Preduzeća moglo je da radi u cjelosti – redovno, na radnom mjestu, ili kroz rad na daljinu

0%

Preduzeća je poslovalo sa punim ili blago smanjenim kapacitetom

0%

Preduzeća je poslovalo sa znatno smanjenim kapacitetom

0%

Preduzeća nije nastavilo sa radom u IV kvartalu.

Operativni status

Zbog postepenog ukidanja vladinih ograničenja, preduzeća su u III i IV kvartalu postepeno nastavila sa radom i njihovo se poslovanje poboljšalo u odnosu na II kvartal 2020.

0%

Preduzeća je zabilježilo pad potražnje za svojim proizvodima i uslugama

0%

Preduzeća se suočilo sa problemima kašnjenja u plaćanjima kupaca

0%

Preduzeća je bilježilo probleme po pitanju većeg izostanaka zaposlenih

0%

Preduzeća je imalo poteškoća u podmirivanju obaveza prema dobavljačima

Ključni izazovi

Nagli pad potražnje i kašnjenje plaćanja klijenata bili su najkritičniji izazovi sa kojima su se suočavala preduzeća, čak i nakon ublažavanja mjera ograničenja.

0%

Preduzeća je navelo da ne predviđa otpuštanja u narednom periodu

0%

Preduzeća je praktikovalo smanjenje ili zamrzavanje novog zapošljavanja

0%

Preduzeća je odložilo povećanje zarada ili godišnjih bonusa

0%

Preduzeća je smanjilo troškove za obuku zaposlenih

Radni odnosi

Iako su prihodi preduzeća bili značajno pogođeni, otpuštanje zaposlenih je u III i IV kvartalu 2020. godine bila jedna od najmanje korišćenih mjera za smanjenje troškova.

0%

Preduzeća je subvencije za zarade identifikovalo kao prioritetnu mjeru podrške

0%

Preduzeća traži kredite za likvidnost pod povoljnim uslovima od IRF-a ili komercijalnih banaka

0%

Preduzeća ocjenjuje da je odlaganje plaćanja poreza odgovarajuća mjera podrške

0%

Preduzeća je opraštanje duga (djelimično ili u cjelosti) navelo kao neophodnu mjeru

Očekivanja preduzeća

Čak 78% preduzeća je ocijenilo da će im za osiguranje održivosti u narednom periodu trebati dodatne mjere ekonomske podrške.

0%

Preduzeća je predvidjelo da će oporavak trajati više od 12 mjeseci

0%

Preduzeća je predvidjelo da će oporavak trajati između 6-12 mjeseci

0%

Preduzeća je navelo da će moći da se oporave u roku od 4 do 6 mjeseci

0%

Preduzeća je ocijenilo da će im za oporavak trebati do 3 mjeseca

Perspektive oporavka

Imajući u vidu situaciju u III i IV kvartalu 2020. godine, preduzeća su iznijela svoja predviđanja po pitanju vremena koje im je potrebno za potpuni oporavak poslovanja.

Odbori UPCG formirani tokom Covid-19

Prednosti članstva

Informisanost

Obezbjeđujemo informacije o regulativi i propisanim obavezama, usklađenosti poslovanja sa zakonskim normama, otvorenim pozivima, konkursima i programima podrške, te drugim važnim pitanjima.

Pravna podrška

Pružamo besplatne usluge pravnog savjetovanja iz svih oblasti koje su relevantne za poslovanje preduzeća. Posebno izdvajamo savjetovanje iz oblasti radnog zakonodavstva.

Zastupanje

Štitimo prava poslodavaca i zastupamo njihove interese u odnosima sa organima državne uprave, lokalne samouprave, te institucijama, profesionalnim organizacijama i udruženjima.

Edukacija

Organizujemo radionice, seminare, okrugle stolove, konferencije i druge forme edukacije privrednika. Teme od značajan za poslovanje obrađujemo i kroz publikacije koje redovno objavljujemo.

Umrežavanje

Podstičemo saradnju članova UPCG i povezujemo ih sa privrednicima i asocijacijama poslodavaca, preduzetnika, malih i srednjih privrednih društava na regionalnom i međunarodnom nivou.

Promocija

Organizujemo događaje namijenjene promociji članova Unije i dodjeljujemo godišnje nagrade onima koji su se izdvojili svojim poslovanjem i ostvarenim rezultatima.

Šta je UPCG postigla u svom dosadašnjem poslovanju?

Partcipiranjem u brojnim tijelima na nacionalnom nivou, te učešćem u radnim grupama za izradu propisa i intezivnim radom kroz dostavu primjedbi i sugestija, UPCG je u prethodnom periodu ostvarila čitav niz konkretnih rezultata koji su od značaja za poslovanje preduzeća u Crnoj Gori.

Preuzmi PDF izvještaj
Kontaktirajte nas !
O nama